Projekter

Nedenfor fremgår de igangværende samt de afsluttede projekter, som er mest relevante i forhold til Centeret for Børne- og Ungdomskultur i UCN:


Digitaliseringsprojekter i UCN

 • Digitalisering af 3. praktik, herunder peerfeedback v. Mette Brøndum Bogh, Lasse Thorst Vestergaard og Jesper Dam Larsen
 • Blended learning med fokus på undervisningsplaner og integration af digitale værktøjer v. Kirsten Hyldahl & Mary Anne Kristensen
 • Projekt om padlet i undervisningen v. Ann-Merete Iversen
 • Blended Learning v. Hans Jørgen Vakili Jensen

Projekt Stærke Læringsmiljøer

 • Forskningscirkel 1. : Projektpædagogik i samarbejde med læreruddannelsen v. Hans-Jørgen Vakili Jensen og Jesper Dam
 • Forskningscirkel 2. : Case-didaktik v. Mary Anne Kristensen, Mette Brøndum, Lasse Vestergaard og Kirsten Hyldahl

Playful Learning

 • Utzonprojektet v. Lasse Thorst Vestergaard
 • Pædagogens rolle på efterskoler v. Mary Anne Kristensen, Mette Brøndum, Brit Gro-Nielsen og Kirsten Hyldahl

Projekter med fokus på understøttende undervisning

 • Understøttende undervisning v. Lasse Thorst Vestergaard
 • Musik som understøttende undervisning i et neuropædagogisk perspektiv v. Peter Abrahamsen og Dorthe Pedersen

Andre projekter

 • Sektorprojekt om peer-feedback v. Kirsten Hyldahl (Download rapporten HER)
 • Projekt udeskole v. Maj K. Kristensen
 • Pædagogfaglighed på skoleområdet set i et neuropædagogisk perspektiv v. Linda Kunz Sørensen, Merethe Sørensen og Anni Mortensen
 • Stigsborgprojektet v. Ann-Merete Iversen & Frank Storgaard
 • Børn og unges perspektiver i skole og SFO v. Jesper Dam Larsen
 • Pædagogens digitale kompetencer v. Jesper Dam Larsen
 • Delt praktik ved Lasse Thorst Vestergaard
 • Casedidaktik v. Mary Anne Kristiansen og Lasse Thorst Vestergaard
 • Erhvervspædagogik – lærings- og ungemiljø v. Lasse Thorst Vestergaard
 • Underviseres og studerendes forhold til portfolio v. Hans Jørgen Vakili Jensen
 • BLIM v. Mary Anne Kristiansen og Jesper Dam Larsen
 • Lindholm Brygge Projekt v. Ann-Merethe Iversen
 • Interkulturel praksis i pædagogisk fritidstilbud v. Anne Ørnemose og Lasse Vestergaard
 • Etniske minoritetsdrenges læring i skolen v. Anna Ørnemose, Lene Lykkegaard og Pia Susanne Frederiksen
 • Alternative formidlingsformer v. Bolette Rye Mønsted
 • Det kulturelt mangfoldige institutionsliv i 0. klasse v. Anna Ørnemose og Lasse Thorst Vestergaard
 • Tværprofessionelt kompetenceudvikling v. Bolette Rye Mønsted og Anna Ørnemose
 • Pædagogisk improvisation v. Dorthe Riis og Sarah Leegaard
 • Sådan kvalificerer vi sammen dialogen om digital dannelse i børnehøjde v. Hanne Kusk, Bo Persson og Jesper Dam Larsen
 • Dannelse og digital kultur v. Hanne Kusk, Bo Persson og Jesper Dam Larsen
 • Børns perspektiver på venskaber og fællesskaber v. Nadia Norlig, jesper dam Larsen og Trine Høgh
 • Kroppen i filmen: Om filmproduktion og pædagogik – i et kropsligt perspektiv v. Hanne Kusk og Jesper Dam Larsen

Specialiseringen for skole- og fritidspædagogik i Hjørring
Pædagoguddannelsen på UCN
UCN Skole- og fritidspædagogik
%d bloggers like this: